....

Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku

Ogłoszenia Parafialne - Kościół:
Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Głogówku
ul. Kościelna 2
48-250 Głogówek

Ogłoszenia
P A R A F I A L N E
Ko śc ió ł Pa rafi al n y pw. św. Ba r tł omi ej a Ap os to ła w Gł o gówk u
2
NIEDZIELA V WIELKANOCNA, 6 maja 2012 roku
o Nie ma dziś nabożeństwa popołudniowego, z racji pierwszego nabożeństwa Loretań-skiego z kościele klasztornym.
o W dni powszednie zapraszamy na majówki o godz. 1830.
o Msza św. szkolna w czwartek o godz. 1630. Wcześniej okazja do spowiedzi dla gimna-zjalistów.
o Msza św. młodzieżowa w piątek o godz. 2000 w kościele św. Mikołaja.
o Za tydzień procesja na Glinianą Górkę. Zapraszamy wszystkich do udziału. Prosimy o przy-gotowanie chorągwi, sztandarów, obrazów. Zachęcamy do udziału w strojach regional-nych. Wyjście z placu kościelnego o godz. 830. Nie będzie w kościele parafialnym Mszy św. o godz. 830 i 1000.
o Zapowiedzi przedślubne: Kamil Ostrowski z Głogówka i Klaudia Ondruf z Ucieszkowa Bartłomiej Wrzeszykowski z Głogówka i Anna Kowalewska z Koszalina Krzysztof Witoń z Szymiszowa i Dorota Cebula z Głogówka Szymon Cichoń z Głogówka i Ewa Stosiek z Rzepcza
o Bóg zapłać okazywaną wzajemną życzliwość i wszelkie składane ofiary.
NIEDZIELA VI WIELKANOCNA, 13 maja 2012 roku, procesja na Glinianą Górkę
o Nabożeństwo majowe przy kapliczce w Nowych Kotkowicach o godz. 1500.
o Zapraszamy jeszcze dziś o godz. 2000 na nabożeństwo fatimskie, które poprowadzą ojco-wie i bracia z prenowicjatu. Pół godziny wcześniej okazja do spowiedzi i adoracja Najświęt-szego Sakramentu.
o Zapraszamy do udziału w Dniach Krzyżowych. Procesje będą się rozpoczynały o godz. 600: w poniedziałek w kościele parafialnym, wtorek cmentarnym i środę św. Mikołaja.
o W dni powszednie zapraszamy na nabożeństwa majowe o godz. 1830.
o Msza św. i katecheza dla rodziców gimnazjalistów klas pierwszych we wtorek o godz. 1900. Podczas spotkania młodzież będzie zapisana do listy przygotowujących się do bierzmowania. Rodzice złożą deklaracje współpracy w przygotowaniu. Obecność ob-owiązkowa.
o W czwartek przypada tradycyjna Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Na Msze św. zapraszamy o godz. 630 (Winiary), 900 (Oracze), 1630 (Nowe Kotkowice) i 1900 (Gło-gowiec).
o W tym dniu nabożeństwo majowe w języku niemieckim przy kapliczce na Oraczach o godz. 1800.
o Dzieci zapraszamy na Mszę św. o godz. 1630. Wcześniej okazja do spowiedzi dla dzieci klas piątych i szóstych.
o Msza św. młodzieżowa w piątek o godz. 2000 w kościele św. Mikołaja.
o Kolekta za tydzień będzie przeznaczona na prace konserwatorskie.