....

Parafia Św. Wawrzyńca w Stolcu

Ogłoszenia Parafialne - Kościół:
Parafia Św. Wawrzyńca w Stolcu

Stolec 22

98-270 Złoczew


NIEDZIELA WIELKANOCNA – 8 KWIETNIA 2012.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

WIELKANOC 2012.1. Słowa ŻYCZEŃ Wielkanocnych przesłał dla Nas Biskup Kaliski:

Drodzy Diecezjanie,

Święta Wielkanocne pozwalają nam spotkać się w szczególny sposób z Jezusem, naszym Panem i Zbawicielem. On w swojej śmierci i w swoim zmartwychwstaniu jeszcze bardziej niż we wcieleniu, zbliżył się i przyszedł do nas. Umierając bowiem na krzyżu, wszedł w nasze cierpienie i w naszą śmierć, a zmartwychwstając, wyszedł z nich zwycięski i w swoim człowieczeństwie wszedł w nowe życie, które jest pełnią bez kresu, pełnią szczęścia i radości, ponieważ jest udziałem w życiu samego Boga. Dzięki temu, że Jezus przyszedł do nas w śmierci i zmartwychwstaniu, my ludzie mamy możność wyjść ku Niemu i z Nim się spotkać, by w zjednoczeniu z Nim iść przez ziemskie życie, przez jego trudy, cierpienia i wreszcie śmierć ku życiu, do którego On przeszedł przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. W tej nowej perspektywie i radosnej nadziei ślę Wam, Bracia i Siostry, najlepsze życzenia. Niech Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, napełni wszystkich nadzieją niech pozwoli doświadczyć swojej mocy i radości. Wszystkim przekazuję słowa zmartwychwstałego Pana: „Pokój wam".

Słowa te kieruję szczególnie do was, Rolnicy, ludzie pracy na roli, dotknięci smutkiem z powodu szkód, jakie zasiewom na waszych polach wyrządził dotkliwy mróz w miesiącu styczniu i na początku marca. Aż dziw, że o klęsce tej media prawie, że milczą Przecież jest to klęska, która zapewne odbije się nie tylko na rolnikach, ale na wszystkich w formie podwyżki cen żywności. Jestem z Wami, Drodzy Rolnicy! Modlę się za Was, abyście się nie załamywali. Zmartwychwstanie Chrystusa mówi, że zawsze można rozpocząć na nowo. Obsiejcie na nowo wasze pola. Byleście się nie załamywali.

Drodzy Diecezjanie,

Chrystus zmartwychwstał! Prawdzie zmartwychwstał! Bądźmy mocni naszą wiarą w zmartwychwstanie i radujmy się w Panu!

Całym sercem Wam b ł o g o s ł a w i ę

Stanisław Napierała2. Jutro drugi dzień świąteczny – Wielkanocny Poniedziałek, zwany „Poniedziałkiem Anioła”, który zwiastował Zmartwychwstanie Chrystusa! Pamiętajmy także, że jest to dzień, w którym modlitwą i ofiarą wspieramy Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Bł. Jana Pawła II. Jutro przed kościołem będą zbierane ofiary na KUL, za które składam serdeczne Bóg zapłać! Msze Św. w Poniedziałek Wielkanocny: w Stolcu o godz.900 i 1200, w Niechmirowie o godz.1030, a w Wielgiem o godz.1400.3. W przyszłą niedzielę 15.04.2012., przeżywać będziemy Święto Miłosierdzia Bożego, które dla całego Kościoła ustanowił Błogosławiony Jan Paweł II.4. Dzieci klas II, które przygotowują się do I Komunii Św. zapraszam na katechezę do salki katechetycznej w Stolcu w sobotę 14.04.2012 na godz.1600.5. Składam serdeczne Bóg zapłać! Mieszkańcom poszczególnych miejscowości z naszej Parafii za złożone ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Bóg zapłać! Panu Kościelnemu – Marcinowi za wykonanie pięknego Grobu Pańskiego. Bóg zapłać! Panu Organiście – Leszkowi i Chórzystom za piękny śpiew w czasie Triduum Paschalnego. Dziękuję Druhom Strażakom, Ministrantom, całej Asyście i Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg zapłać!6. Bóg zapłać też za dodatkowe ofiary na remont wieży kościoła parafialnego. W minionym tygodniu dodatkową ofiarę złożyły 3Rodziny na sumę 300zł.7. W Wielką Środę 4.04.2012., odbył się pogrzeb śp.+ Marta JURYNIEC, lat 89, mieszkała w Dąbrowie Miętkiej. „Dobry Jezu, a nasz Panie,…”.8. Przed kościołem do nabycia świąteczna prasa katolicka: Opiekun, Gość Niedzielny, a dla dzieci mały Gość Niedzielny.9. Kochani Parafianie i Goście! W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego składamy sobie życzenia, dzielimy się poświęconym jajkiem. Jako Proboszcz wspólnoty parafialnej składam Wam, już po raz jedenasty, najlepsze Życzenia Wielkanocne!

Tegoroczną Wielkanoc przeżywamy w czasie roku liturgicznego, któremu towarzyszą słowa: „Kościół naszym domem” Niech Zmartwychwstały Pan rozpala swoją łaską nasze serca, aby nasze domy, nasze Rodziny, były prawdziwymi wspólnotami złączonymi Miłością Pokojem, Radością i Przebaczeniem.

Niech Chrystus Zmartwychwstały, który „Dał Nam Przykład” Miłości do końca, dodaje nam Odwagi w dawaniu przykładu życia prawdziwie chrześcijańskiego w domach, szkole, miejscach pracy, miejscach cierpienia lub odpoczynku.

Życzę Wszystkim Błogosławieństwa Bożego i Wesołego Alleluja!

Na radosne świętowanie Wielkiej Nocy w gronie Rodziny, Przyjaciół i Gości niech Nam towarzyszy uroczyste błogosławieństwo od Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa!