....

Parafia Orawka

Ogłoszenia Parafialne - Kościół:

"1.04.2012 – NIEDZIELA PALMOWA

1.W dzisiejszą niedzielę świętujemy Uroczysty Wjazd P.Jezusa do Jerozolimy czyli tzw. Niedziela Palmowa. Uroczyste poświęcenie palm przed Mszą św. o godz. 10.30 przed kościołem, a następnie procesja do Kościoła. Na Mszy św. o 8.00 zwyczajne poświęcenie palm; czytamy Mękę Pańską .


2.Zbiórka do puszek dzisiaj przed kościołem na kwiaty do Bożego Grobu.


3.Bóg zapłać za solidne porządki i sprzątanie kościeła na Święta Wielkanocne mieszkańcom Roli Podkościół, Półcienkówka i Czyszczoniówka; niemniej są domy, z których nikt nie przychodzi pomóc w sprzątaniu kościoła .


4.Dzisiaj droga krzyżowa w Niedzielę Palmową wieczorem o godz. 18.00 ulicami od krzyża Misyjnego przy Kościele przez wieś do krzyża na Wzgórzu na Roli Sołtystwo ; można przynieść świece albo lampion i świecić w czasie drogi;przy niesionym krzyżu lektorzy będą trzymali pochodnie; Stacja II przy Remizie OSP , odcinek przy drodze głównej E7 proszę przejść bezpiecznie po chodniku, , stacja III po przejściu chodnikiem / nie wychodzimy na jezdnię/przed mostem na Sołtystwie i dalej wg wyznaczonych miejsc, ostatnia XIV stacja przy krzyżu , którzy umieścili nasi przodkowie przed laty na Wzgórzu; mimo załamania pogody przyjdźmy na tę drogę krzyżową ,/ P.Jezusowi też nie było łatwo /.


5.Spowiedź św. przed Świętami Wielkanocnymi będzie w najbliższy wtorek od 14.00-15.00 ,następnie pół godz. przerwy i ciąg dalszy spowiedzi od 15.30-16.30; będą zaproszeni spowiednicy.


6.Wszyscy uczniowie z Gimnazjum przygotowujący się do bierzmowania na różnych etapach proszę , aby obowiązkowo uczestniczyli w TRIDUUM PASCHALNYM, tj. Wielkiego Czwartku ,Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty, potwierdzając swoją obecność w dzienniczkach z podpisem rodziców.7.Przez całe Triduum Paschalne tj. w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, początek liturgii będzie zawsze o stałem porze tj. o godz. 18.00.


8.W Wielki Czwartek przeżywać będziemy Mszę św. Wieczerzy Pańskiej; w czasie Mszy św. obrzęd obmycia nóg jak to uczynił P.J. wobec Apostołów; u nas w kościele proszę do tego obrzędu 12 Lektorów; po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i Adoracja do godz. 21.00.


9.W Wielki Piątek o godz. 15.00 Godzina Święta - śmierci Chrystusa na Krzyżu , o której to godzinie odmówimy w kościele Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

O godz. 18.00 rozpoczyna się Liturgia Męki Pańskiej. Składa się ona z 4 części:

Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunii św., i Procesji do Grobu; Adorując przy Grobie P.Jezusa w Najświętszym Sakramencie , odśpiewamy 3 części Gorzkich Żali ;Zachęcam do adoracji P.Jezusa przy Grobie wszystkich Parafian przez całą noc z poszczegolnych Ról Parafii ; W Wielki Piątek i Wielką Sobotę przyklękamy przed krzyżem na jedno kolano; W tym dniu zachowujemy post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych ; Ofiary składane przy ucałowaniu krzyża przeznaczone są na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie .


10.Bardzo proszę Panów Strażakow z OSP o wartę przy Grobie Pańskim za , którą to posługę i wartę z góry dziękuję ;porządek Adoracji przez wiernych przy Grobie z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę jest następujący:


22-23 MARCHEWKI

23-24 STUDZIANKI

24-1 ZAWODA

1-2 PODKOŚCIÓŁ

2-3 GÓRA

3-4 SOŁTYSTWO

4-5 KULIGÓWKA

5-6 CZYSZCZONIÓWKA i PÓŁCIENKÓWKA11.W Wielką Sobotę, błogosławienie pokarmów przeznaczonych na stół świąteczny tylko 3 razy tj :o godz. 9,10,11 ; Przed południem adoracja Pana Jezusa w Grobie o godz. 10.00 przez dzieci SP i młodzież Gimnazjum ; O godz. 18.00 rozpoczniemy Liturgię Wielkiej Soboty, z poświęceniem ognia przed kościołem i Paschału – świecy , która przypomina Chrystusa Zmartwychwstałego ; Na procesję przychodzimy ze świecami ;Przed Ołtarzem odśpiewanie Orędzia Wielkanocnego, poświęcenie wody i odnowienie obietnic chrztu św.


12.UROCZYSTA REZUREKCJA z procesją wokół kościoła w Wielką Niedzielę o 6.00 rano; proszę przygotować wcześniej feretrony i poduszki do niesienia w procesji.


13.Wyjazd do chorych ze spowiedzią i komunią św. na Święta Wielkanocne w środę od 8-12; zgłoszenia w zakrystii.

13.Jutro w poniedziałek msza św. rano ze względu na wyjazd na spowiedź do Zubrzycy Górnej.


14.W tym kwartale nie będzie pomocy żywnościowej z CARITASU przed Świętami ze względu na braki dostaw z UE.


15.W środę 4 kwietnia w Jabłonce w Przychodni Zdrowia przy ul.Sobieskiego 29 , są organizowane profilaktyczne badania przepływów naczyniowych w kończynach dolnych i tętnic szyjnych oraz USG tarczycy dla pacjentów z dolegliwościami i bólem nóg, kurcze mięśni, zawroty głowy; chętni proszeni są wcześniej wpisać się na listę w Ośrodku Zdrowia w Jabłonce."