....

Parafia pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Domachowie

Ogłoszenia Parafialne - Kościół: Parafia pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Domachowie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

20.05.2012.

Dziś
– WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE; na Mszy św. o 11.00 świętujemy 1.rocznicę I Komunii św.; będzie procesja wielkanocna.


NABOŻEŃSTWO MAJOWE
– zawsze 10 minut przed Mszą św.; w tym tygodniu będziemy się też modlić do Ducha Świętego w oczekiwaniu na Jego Zesłanie; w każdą sobotę maja o 21.00 przy figurze MB – Apel Jasnogórski!


Uwaga! W tym tygodniu WYJĄTKOWO w poniedziałek i w piątek Nabożeństwo majowe i Msza św. rozpoczną się o 17.50!!


W czwartek
(24.05.2012) – wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych; jest to Dzień powszechnej modlitwy za Kościół w Chinach; w katedrze odbędą się święcenia kapłańskie 19 Diakonów – otoczmy ich żarliwą modlitwą!


W sobotę
(26.05.2012) pamiętać będziemy z wdzięcznością przed Bogiem o matkach! W tym dniu swój odpust obchodzi parafia Świętego Ducha w Gostyniu.


W niedzielę za tydzień
(27.05.2012) – uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy w liturgii okres wielkanocny; na Świętej Górze rozpocznie się tygodniowy odpust Zesłania Ducha Świętego (program – w gablocie); o 14.00 w naszym kościele zostanie odprawiona specjalna MSZA z okazji 40 lecia reaktywacji Biskupiańskiego Zespołu Folklorystycznego z Domachowa i Okolic; po Mszy – otwarcie i poświęcenie Biskupiańskiego Gościńca, a zaraz potem w parku przy kościele rozpocznie się otwarty dla wszystkich piknik z występami zaproszonych zespołów, Jubileuszowy Koncert Zespołu z Domachowa i Okolic oraz zabawa ludowa przy dudach i skrzypcach; zachęcam wszystkich do wspólnego świętowania i zabawy!


DZIĘKUJĘ za pracowite i radosne sprzątnięcie kościoła i jego otoczenia
mieszkańcom Starej Krobi z numerów: 1, 2 i 6; za tydzień sprzątają parafianie ze Starej Krobi z numerów: 3, 4, 5 i 7; (dzień i godzinę rozpoczęcia prac uzgadniamy wcześniej z Proboszczem).


Ofiarnej ekipie chłopaków DZIĘKUJĘ za ponowne wysieczenie trawy na ogromnym terenie okalającym kościół, probostwo i w parku!


Nowy „Przewodnik Katolicki” m.in. o fenomenie MATKI.


Rezerwacje Mszy
na okres od września 2012 do lutego 2013 rozpoczną się 2 czerwca!


Z radością informuję, że STOWARZYSZENIE „ZACZYN”, które zawiązało się przy naszej parafii, mocą Postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej; rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dokonano z datą 30 kwietnia 2012 roku; zachęcam do zainteresowania się z celami Stowarzyszenia „Zaczyn” na parafialnej stronie internetowej i zgłaszanie chęci akcesu.