....

Niedziela 04.03.2012 Parafia Rzymskokatolicka śś. Pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu

Ogłoszenia Parafialne - Kościół: Parafia Rzymskokatolicka śś. Pustelników Świerada i Benedykta w Tropiu

4.03.2012 2 Niedziela wielkiego postu


Intencje mszalne

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu o godzinie 16.30, potem Msza św. Droga Krzyżowa dla młodzieży także w piątek o godzinie 18.30.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dzisiaj o godzinie 15.0, w przyszłą niedzielę o godzinie 16.00, po nich Msza św.
Droga Krzyżowa również w niedzielę po Mszy św. o godzinie 8.00.

Dzisiaj po Mszy św. można złożyć do puszki ofiarę na Ogólnopolski Fundusz Misyjny - Ad Gentes. W przyszłą niedzielę składka na potrzeby gospodarcze naszej parafii.

Do sprzątania kościoła tym tygodniu prosimy w sobotę na godzinę 8.00 z Witowic Dolnych: Tadeusz Dziedzic, Stanisław Cetnarowski, Stanisław Kruczek, Grzegorz Mierzwa, Jan Mrzygłód.
Do sprzątania kaplicy w Roztoce również w sobotę na godzinę 8.00 prosimy z Roztoki: Franciszek Kwaśniewski, Ryszard Bukowiec, Wojciech Malisz.
Dziękujemy za sprzątanie rodzinom, które w ostatnim tygodniu sprzątały nasz kościół i kaplicę oraz za ofiary.

Do nabycia jest prasa katolicka: "Niedziela", "Gość Niedzielny" oraz "Promyczek Dobra" i "Mały Gość" dla dzieci.

Dzisiaj po Mszy św. o godzinie 8.00 zmiana tajemnic różańca, potem Droga Krzyżowa.

Ogłoszenia społeczne:
Sołtys Sołectwa Wytrzyszczka informuje, że I rata podatku gruntowego będzie pobierana w dniach 11.03 i 18.03.2012 r. w SP w Wytrzyszczce, a w pozostałe dni od 4.03-17.03.2012 w domu sołtysa.

Sołtys Sołectwa Tropie zawiadamia, że dniu 11 marca 2012 r. (niedziela) o godzinie 12.00 w SP w Tropiu odbędzie się zebranie wiejskie. Tematem zebrania będzie omówienie realizacji zadań w 2011 roku oraz sprawy bieżące sołectwa.

Sołtys wsi Witowice Dolne informuje, że w dniu 11 marca 2012 r. (niedziela) w domku sportowym będzie można zapłacić I ratę podatku w godzinach od 8.00-12.00. Natomiast 13 marca br. (wtorek) w SP w Witowicach Dolnych w godzinach od 8.00-12.00.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej zaprasza członków Banku na coroczne Zebranie Grup Członkowskich, które odbędzie się w Zespole Szkół w Łososinie Dolnej w dniu 11 marca 2012 r. o godzinie 8.15. Program zebrania przewiduje sprawozdanie z działalności Banku oraz jego sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2011 rok.